Nu har jag slukat boken om “terapisekten” på Säter!
Josefsson börjar sin skildring i Sture Bergwalls/Thomas Quicks barndom i en ganska enkel och fattig miljö. Parallellt får vi läsa om Margit Norells barndom i överklassmiljö.
Sen skildras dom ända fram till den punkt, där ödena länkas samman. Det var Margit som skulle komma att bli “sektledaren” på Säter, där Bergwall var intagen, många år senare. Josefsson har gjort ett gediget researcharbete. Han kompletterar Hannes Råstams bok Att skapa en seriemördare genom att fokusera på den terapi som Bergwall/Quick utsattes för i många år. Alla runt Berqwall hängde på läran om borträngda minnen, som skulle återskapas i terapin. Den karismatiska Margit Norell tålde ingen kritik eller ifrågasättande av sin ovetenskapliga lära. Hon utgick från Freud men lade sen självsvåldigt till sina egna idéer. Hon hade flera devota lärjungar. Man förvånar sig över att även alla de kompetenta yrkesutövarna utanför terapeutskrået kunde hoppa på karusellen, läkare, poliser, åklagare, försvarsadvokat… Bergwall/Quick vallades runt i skogar där han skulle ha gömt likdelar, hasplade ur sig de mest flagranta lögner och motsägelsefulla utsagor på terapisängen – och hela tiden var han nedknarkad. Dels gick han på tung daglig medicinering, dels fick han ytterligare medicin, så fort han föll ihop i ett ångestanfall, vilket han oftast gjorde, när han inte kunde komma med relevanta förklaringar.

Mycket intressant bok! Måste läsas om man är det minsta intresserad av att förstå hur rättsskandalen kunde inträffa!