Det här är den första delen av fem om Martha Quest, som växer upp i det koloniala Rhodesia under tiden före andra världskriget. Berättandet är väldigt detaljerat och man får reda på hur Martha tänker om människorna omkring sig. Hon lever verkligen i en helt annan värld än vad vi gör. Man lär sig en hel del om livet i de forna kolonierna.